Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: PGS. TS. Lê Văn Anh

Thư ký chuyên san: Bà Trần Thị Vĩnh Liên

Điện thoại: 0234845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

ISSN 2588-1213


Ảnh trang chủ tạp chí

Thông báo

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Đã đăng: 2017-02-15
 
Các thông báo khác...

T. 126, S. 6 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đàm Nghĩa Hiếu
PDF
Chu Đình Kiên
PDF
Lê Cẩm Tú
PDF
Trần Thị Quế Châu
PDF
Trần Thúy Hiền
PDF
Bùi Thị Thuận Ánh
PDF
trần thanh nhị
PDF
HỒ HỮU NHẬT
PDF
Mai Xuân Toàn
PDF
Nguyễn Văn Quang
PDF
Nguyễn Văn Tổng
PDF
Dinh Quynh Giang
Tô Thùy Linh
Trần Bình Tuyên
Đỗ Thùy Trang
Liêu Vĩnh Dũng
Họ Trung Triều