Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2 Abstract
Nguyễn Quang Lịch
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÂY DỰNG Abstract
Lê Thanh Phong
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Do Xuan Huyen
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology MỘT SỐ RÀNG BUỘC TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Abstract
Nguyễn Công Hào
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS Abstract
Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG Abstract
Le Dai Lê Đại Vương
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CÔNG TÁC VÀ ĐỘ BỀN SUNPHAT CỦA BÊ TÔNG CÓ CẤP ĐỘ BỀN B40 SỬ DỤNG XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN Abstract
Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Ngôn
 
Vol 126, No 2A (2017): Hue University Journal of Science: Techniques and Technology ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030 Abstract
Ngô Quý Tuấn
 
1 - 8 of 8 Items