Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS

Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v126i2.3816

Abstract


Hoạt động tập hợp chùm tại các nút biên có một tác động đáng kể đến hiệu năng mạng OBS theo nghĩa về độ trễ. Đã có một số hướng tiếp cận khác nhau nhằm làm giảm độ trễ này, nhưng đa số dựa trên ý tưởng gửi sớm gói điều kiển. Tuy nhiên cách làm này đã tạo ra một thách thức là thông tin độ dài chùm được hoàn thành cần phải được mang trong gói điều khiển nhằm phục vụ cho việc đặt trước tài nguyên. Để giải quyết vấn đề đó, một số phương pháp ước tính khác nhau về độ dài chùm hoàn thành cũng đã được giới thiệu, trong đó hướng tiếp cận dựa trên thống kê cho kết quả tốt nhất. Bài viết này đề xuất một hướng tiếp cận cải tiến về tập hợp chùm nhằm giảm độ trễ với những thay đổi ngưỡng thời gian thích nghi nhằm làm tăng hiệu năng của mạng OBS.

References


. Q. Chunming and Y. Myungsik (1999). Optical Burst Switching (OBS) - A New Paradigm for an Optical Internet, Journal of High Speed Networks, vol. 8, pp. 69-84.

. C. Yang, Q. Chunming, and Y. Xiang (2004). Optical burst switching: A new area in optical networking research, IEEE Network, vol. 18, pp. 16-23.

. A. Ge, F. Callegati, and L. S. Tamil (2000). On Optical Burst Switching and Self-Similar Traffic, IEEE Communications Letters, vol. 4, pp. 98-100.

. V. M. Vokkarane, K. Haridoss, and J. P. Jue (2002). Threshold-based burst assembly policies for QoS support in optical burst-switched networks, presented at the The Convergence of Information Technologies and Communications.

. X. Cao, J. Li, Y. Chen, and C. Qiao (2002). Assembling TCP/IP packets in Optical Burst Switched Networks, presented at the IEEE GLOBECOM’02, Taipei, China.

. T. Hashiguchi et al. (2003). Burst assembly mechanism with delay reduction for OBS networks, Proc. of Conf. on the Optical Internet., pp. 664-666.

. Z. Sui, Q. Zeng, and S. Xiao (2005). An offset differential assembly method at the edge of OBS network, Proc. of SPIE Optical Transmission, Switching and Subsystems III., Vol. 6021, pp. 1-6.

. T. Mikoshi and T. Takenaka (2008). Improvement of burst transmission delay using offset time for burst assembly in optical burst switching, Proc. of IEICE., pp. 13-18.

. Y. Fukushima et al. (2009). A burst assembly method to reduce end-to-end delay in optical burst switching networks, WSEAS Transactions on Communications, Vol.8, Issue 8, pp. 894-903.

. H. Liu and S. Jiang (2012). A mixed-length and time threshold burst assembly algorithm based on traffic prediction in OBS network, Int. Journal of Sensing, Computing & Control., Vol.2, No.2, pp. 87-93.

. X. Jiang, N. Zhu, and L. Yuan (2013). A novel burst assembly algorithm for OBS networks based on burst size and assembly time prediction, Journal of Computational Information Systems., Vol.9, No.2, pp. 463–475.

. Peterson and L. Larrry (1996). Computer networks: a system approach, Morgan Kaufmann, pp. 552.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.