Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Vĩnh Chiến

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v126i2.3810

Abstract


Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh có chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT Index) thuộc nhóm dẫn đầu trong cả nước [18]. Tuy nhiên, việc xây dựng và ứng dụng CNTT-TT trong quản lý nhà nước tại tỉnh cũng không tránh khỏi yếu tố bị trùng lặp, thiếu kết nối giữa các sở, huyện hay các cơ quan, đơn vị với nhau. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về “Xây dựng mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại Thừa Thiên Huế” mã số TTH.2014 - KC.03.

Bài báo này trình bày tóm tắt một số kết quả chính của đề tài trên, bao gồm đề xuất mô hình công sở điện tử, chính quyền điện tử Thừa Thiên Huế trên cơ sở triển khai chi tiết khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; triển khai chi tiết một số thành phần của mô hình; xây dựng và thực nghiệm khung nền kỹ thuật theo mô hình đã đề xuất.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.