XU HƯỚNG NỮ QUYỀN TRONG SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lê Thị Thanh Xuân

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4353

Abstract


Viết và đấu tranh cho quyền bình đẳng, tự do của phụ nữ (còn được gọi là nữ quyền) là một xu hướng mới đang rất phát triển trong văn đàn cả ở trong nước lẫn ngoài nước.Nhiều tác giả nữ đã nổi lên thành một hiện tượng với những tác phẩm viết về nữ quyền rất đặc sắc và có chất lượng. Bên cạnh những cây bút nữ mà độc giả đã quen thuộc như Phạm Thị Hoài, Võ Thị Hảo, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu…. thì những nhà văn nữ dân tộc thiểu số cũng góp phần không nhỏ làm rạng danh văn học nước nhà như Hà Thị Cẩm Anh (dân tộc Mường), Niê Thanh Mai (dân tộc Êđê), Kha Thị Thường (dân tộc Thái), Bùi Thị Như Lan (dân tộc Tày), Hà Lý (dân tộc Mường), Hoàng Thanh Hương (dân tộc Mường)… Chúng tôi chủ yếu phân tích nội dung một số tác phẩm để làm rõ xu hướng nữ quyền trong sáng tác của các nhà văn nữ dân tộc thiểu số hiện nay.

References


Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thái Anh (tuyển chọn) (2009), 20 truyện ngắn đặc sắc vùng cao, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Minh Anh (tuyển chọn) (2010), Tập truyện ngắn Phong lan rừng, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

Lê Huy Bắc (2013), Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam, Nxb Tri thức, Hà Nội.

Lê Huy Bắc (2013), Văn học hậu hiện đại – lý thuyết và tiếp nhận, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

Simone de Beauvoir (1996), Giới thứ hai (2 tập), Nxb Phụ nữ, Hà Nội.

Hồ Thế Hà (2014), Tiếp nhận cấu trúc văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội.

Phương Lựu (2011), Lý thuyết văn học hậu hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Nhiều tác giả (2008), Lạc giữa lòng Mường (tập truyện ngắn), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

Trần Huyền Sâm (2016), Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Nxb Phụ nữ, Hà Nội.

Trần Đình Sử (1996), Lý luận và phê bình văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Nguyễn Thành, Hồ Thế Hà (2017), Văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 – 2016), Nxb Văn học, Hà Nội.

Nguyễn Thành, Hồ Thế Hà, Nguyễn Hồng Dũng (2013), Văn học hậu hiện đại – Diễn giải và tiếp nhận, Nxb Văn học, Hà Nội.

Phùng Gia Thế - Trần Thiện Khanh (2010), Văn học và giới nữ(Một số vấn đề lý luận và lịch sử), Nxb Thế giới, Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Thương, Ảnh hưởng của lý luận thân thể của Foucault đối với chủ nghĩa nữ quyền, http: //phebinhvanhoc.com.vn.

Bùi Thị Tỉnh (2010), Phụ nữ và giới, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.