NHẬN THỨC VÀ TIẾP CẬN KÊNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Nhìn từ đối tượng nghèo và đồng bào dân tộc Cơ Tu)

Lu Thuy Lien

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4317

Abstract


Trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và dân tộc thiểu số tái định cư là việc làm cần thiết. Bài viết sử dụng một số dữ liệu liên quan đến việc nhận thức và việc tiếp cận trợ giúp pháp lý của người nghèo và đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để chỉ ra việc nhận thức và tiếp cận của hai đối tượng này với vấn đề đặt ra là khá hạn chế, thể hiện ở việc rất ít người biết đến các kênh trợ giúp pháp lý cũng như tiếp cận, sử dụng dịch vụ của chúng, từ đó đề cập đến một số nguyên nhân để những cá nhân/tổ chức liên quan có sự thấu hiểu và điều chỉnh nếu nhận thấy cần thiết

Refbacks

  • There are currently no refbacks.