GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đào Thu Hiền

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4231

Abstract


Hiện nay, những mối đe đọa an ninh phi truyền thống được xác định là những nguy cơ đa dạng và khó lường, có thể tác động mạnh mẽ và lan tỏa ghê gớm mà cộng đồng quốc tế đều nhận thấy cần thiết phải có chiến lược, biện pháp phòng ngừa, đối phó. Với Việt Nam, một trong những nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống đã được xác định là tác động của sự suy thoái môi trường, ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu có thể gây nên những bất ổn lớn về kinh tế, chính trị và nhiều mặt khác trong đời sống xã hội. Để chủ động phòng chống, hạn chế, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại bởi ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng trong chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống ở nước ta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.