QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, ODA GIỮA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1995 – 2015

Cao Nguyễn Khánh Huyền

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v126i6B.4225

Abstract


Hơn nửa thế kỷ kể từ khi Hiệp định bình hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965, kinh tế luôn được xem là bình diện quan trọng nhất thể hiện rõ sự hợp tác ổn định và tương đối hòa bình giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991). Cho đến giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, cùng với sự điều chỉnh về chính sách đối ngoại của Nhật Bản và Hàn Quốc, quá trình hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia này có những bước tiến và thu được kết quả nhất định. Đầu tư và ODA là hai trong số những lĩnh vực tiêu biểu cho mối quan hệ đó.

Từ khóa: đầu tư; ODA; Hàn Quốc; Nhật Bản


References


Brian Bridges (1993), Japan and Korea in the 1990s : from antagonism to adjustment, Cambridge University Press

Chung Chul & Hyun Hea-jung, Korea’s Investment and Trade Outlook, Korea Focus, 2009

Trần Thị Duyên (2008), FTA Nhật Bản – Hàn Quốc: thực trạng và triển vọng, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 7(89), tr 35

Foreign Direct Investment in Korea (Summary Report), 9/2001, pp 8

Hoàng Minh Hằng (2001), Quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc trong thập niên 90, Đề tài cấp Viên, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, HN: tr 14

Uk Heo, Terence Roehrig (2014), South Korea’s Rise: Economic Development, Power and Foreign Relations, pp95

Hà Mỹ Hương (2006), “Chính sách của Nhật Bản đối với bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 1(164).

http://www.odakorea.go.kr/

Invest Korea (2016), Korea’s FDI Trends & Outlook Part 1, http://blog.investkorea.org/wordpress/?p=5816 , 15/1/2016

Japan’s ODA White Paper năm 2001, 2006

Japan’s Official Development Assistance White Paper (2001), tr90

Japan’s Diplomatic Bluebook 2006, tr 34

Jetro – Japan External Trade Organization

Lê Văn Mỹ (2007), Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa (1978 – 2008), NXB Khoa học Xã hội, HN, tr90 : 96

The Ministry of Trade, Industry and Energy, http://english.motie.go.kr/

The Ministry of Trade, Industry and Energy (2013), http://english.motie.go.kr/wp-content/uploads/2014/10/2013-Foreign-Direct-Investment-FDI-Trends.pdf

The Ministry of Knowledge Economy (2011), Foreign Investment Figure for 2011, 20/11/2011

The Ministry of Trade, Industry and Energy (2013), http://english.motie.go.kr/wp-content/uploads/2014/10/2013-Foreign-Direct-Investment-FDI-Trends.pdf

The Ministry of Trade, Industry and Energy ( 2016), Korea's fresh FDI hits new record high in first 9 months of 2016, 2016-10-04

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.