VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG SỐ PHẬN CỦA KERTÉSZ IMRE TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – LỊCH SỬ

chu đình kiên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4144

Abstract


Sự nghiệp văn chương của Kertész Imre đầy những quằn quại như một vở kịch mê lô. Sinh ra ở Budapest trong một gia đình Do Thái bị đồng hóa sâu sắc, Kertész Imre bị đày đến Auschwitz năm 1944. Khi các trại giam được giải phóng, ông trở lại Hungary và hoạt động với tư cách một nhà văn tự do và dịch giả. Phải mất một thập kỷ ông mới hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên - Không số phận, kể lại cuộc sống của mình trong các trại tập trung. Không được bạn đọc ở quê hương đón nhận và bị lên án mạnh mẽ vì một người Do Thái bóc trần về sự ghẻ lạnh của người Hungary trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tác phẩm của ông chỉ đến với bạn đọc thế giới sau khi ông nhận giải thưởng Nobel Văn học 2002. Bài báo này, chúng tôi tìm hiểu vấn đề chiến tranh trong tiểu thuyết Không số phận dưới góc nhìn văn hóa lịch sử để đem đến một phần kiến giải về cuộc hành trình tìm kiếm bản thể con người sau thế chiến thứ hai.

References


Phan Trọng Hùng và… (2003), Nước Đức quá khứ và hiện tại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Imre Kertész (Giáp Văn Chung dịch) (2010), Không số phận, Nxb Lao động, Hà Nội.

Thanh Huyền (2006), “Imre Kertész và con đường trở thành nhà văn lớn”, evan.net, 27/4/2006

Lorenz Karad (Hà Sơn dịch) (2007), Tám vấn đề lớn của nhân loại - một cách nhìn trước về thế giới, Nxb Hà Nội.

Levi Strauss (Huyền Giang dịch) (1996), Chủng tộc và lịch sử, Nxb Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Hà Nội.

Klein Shelley (Lưu Mạnh Hùng dịch) (2010), Những kẻ độc tài tàn bạo nhất lịch sử, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

Mill John Stuart (Nguyễn Văn Trọng dịch) (2005), Bàn về tự do, Nxb Trí thức.

Trích “Nhật ký Gálya” (Gálya napló, 1992).

http://hoiviethung.shardolphin.com, “Nhân loại chưa bao giờ rủ bỏ Holocaust”, (Nguyễn Hồng Nhung dịch) (2003).

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/erettsegi-tetelek-kertesz-imre-sorstalansag-cimu-regenyenek-elbeszeloi-jellegzetessegei

https://www.youtube.com/watch?v=pdzcc17t8yo

https://www.enotes.com/topics/fatelessness

http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/books/62312/tried-and-true


Refbacks

  • There are currently no refbacks.