Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Van Anh

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tất Thắng
5-15
Liêu Linh Chuyên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Tuyết Nhung
17-27
Liêu Thị Thanh Nhàn
29-39
Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng
41-48
Trần Huyền Sâm, Nguyễn Thị Ngọc Hân
49-60
Nguyễn Minh Phương
61-70
71-82
Trần Khánh Phong
83-91
Vo Thi Huong Thuy
93-104
Nguyễn Văn Quang
PDF
105-114
Lê Thị Thanh Xuân
115-122
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
Nguyễn Thế Tình
chu đình kiên
Đào Thu Hiền
Cao Nguyễn Khánh Huyền
Hoàng Thị Phương
nguyen thanh huy
Pham Duc Thuận