Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Van Anh

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 126, No 6B (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tất Thắng
5-15
Liêu Linh Chuyên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Tuyết Nhung
17-27
Liêu Thị Thanh Nhàn
29-39
Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng
41-48
Trần Huyền Sâm, Nguyễn Thị Ngọc Hân
49-60
Trần Khánh Phong
Nguyễn Thế Tình
Nguyễn Minh Phương
Lê Thị Thanh Xuân
chu đình kiên
Đào Thu Hiền
Nguyễn Văn Quang
Cao Nguyễn Khánh Huyền
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
Hoàng Thị Phương
nguyen thanh huy
Vo Thi Huong Thuy
Pham Duc Thuận