CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ DỊCH CHIẾT METHANOL CÂY LẠC TIÊN (PASSIFLORA FOETIDA L.)

Nguyễn Chí Bảo

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4304

Abstract


Từ dịch chiết methanol phần trên mặt đất của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 hợp chất đã được phân lập bao gồm luteolin (1), β-adenosine (2), methyl gallate (3) và myo-inositol (4). Cấu trúc của chúng được xác định bằng việc phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối (MS), phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với số liệu phổ được công bố trong các tài liệu tham khảo.