THỰC TRẠNG SỰ THAY ĐỔI CỦA HỌA TIẾT ĐẦU KÈO TRONG HỆ THỐNG KẾT CẤU NHÀ RƯỜNG GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Trần Đình Hiếu

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4258

Abstract


Họa sĩ Bửu Chỉ lúc sinh thời từng phát biểu: "Những nhu cầu cải biên trong kiến trúc của nhà rường Huế, dù để đáp ứng yêu cầu kinh doanh hay sở thích cá nhân, đều cần phải tôn trọng giá trị kiến trúc đặc trưng của nhà rường cổ, phải giữ cho được nét tinh hoa kiến trúc cùng phong cách tao nhã của một không gian Huế luôn tồn tại cùng nhà rường".[2]

                Qua khảo sát trên 161 chi tiết chạm trổ đầu kèo ở các nhà rường gỗ trong tổng số 82 ngôi nhà, đã phát hiện ra chi tiết ở đầu kèo dường như là không thay đổi và có sự lặp lại ở hầu hết các ngôi nhà.

                Nhóm đã nhìn nhận vấn đề và có sự khảo sát điều tra để đưa ra cái nhìn đúng hơn về sự thay đổi của họa tiết trên đầu kèo qua thời gian và hiện nay.

                Vậy để phát huy giá trị kiến trúc có bản sắc của dân tộc đang có thể dần bị mất đi, để tìm ra những giá trị cốt lõi, hay là mong muốn được tìm lại hình thức nguyên bản của đầu kèo, cũng như ý nghĩa, hay tên gọi của nó, góp phần bảo tồn nét hoa văn cổ tinh tế của cha ông nói chung và nét đẹp của nhà rường Huế nói riêng.