SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT LƠ LỬNG TỪ ẢNH VỆ TINH LANDSAT 7 KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Nga

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4118

Abstract


Hiện nay, máy đo phổ cầm tay được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng các bộ mẫu chìa khóa giải đoán ảnh viễn thám. Tuy nhiên, đo phổ phản xạ trong thực tế gặp rất nhiều khó khăn, một trong số đấy là sự thay đổi liên tục của năng lượng bức xạ mặt trời dẫn đến sai số trong các kết quả phân tích. Nghiên cứu này xác lập quy trình thực nghiệm đo phổ phản xạ trong phòng để tính toán hàm tương quan giữa giá trị phổ phản xạ và hàm lượng vật chất lơ lửng của nước biển khu vực ven biển thành phố Hải Phòng. Quy trình này loại bỏ được những sai số do sự thay đổi liên tục của năng lượng mặt trời. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hàm lượng vật chất lơ lửng NTU (Nephelometric Turbidity Unit ) và tỉ số kênh NIR/Green (cận hồng ngoại/xanh lục), có tương quan tỉ lệ thuận với nhau theo hàm NTU = 3197 x (NIR/Green) – 511.37 với hệ tố tương quan r = 0.979. Áp dụng tính toán cho ảnh Landsat 7 chụp ngày 05/10/2009 thì hàm lượng vật chất lơ lửng của nước khu vực này có giá trị dao động từ 244 đến 981NTU phân bố tăng dần từ các của sông ra phía biển.

References


Tiếng Việt

Tăng Văn Khiên. 2003. Điều tra chọn mẫu và ứng dụng trong công tác thống kê, NXB. Thống kê, Hà Nội

Tăng Văn Khiên. 2005. Phương pháp phân tích tương quan. Viện Khoa học Thống kê

Tiếng Anh

G. Chander, B. Markham, and D. Helder . 2009. Summary of Current Radiometric Calibration Coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI Sensors. Remote Sensing of Environment 113 (5): 893-903.

Floyd F. Sabins. 2007. Remote Sensing: Principles and Interpretatio. 3rd Edition

Javier Bustamante. 2008. Predictive models of turbidity and water depth in the Donana marshes using Landsat TM and ETM+ images. Journal of Environmental Management. Volume 90, Issue 7, Pages 2219-2225

Moore, D., & McCabe, D. (1993). Introduction to the practice of statistics. Sixth edition. New York: Freeman.

Rong-Rong Li, Yoram J. Kaufman, Bo-Cai Gao, & Curtiss O. Davis. 2003. Remote Sensing of Suspended Sediments and Shallow Coastal Waters. IEEE Transaction on Geoscience and remote sensing. Vol. 41, No. 3 PP. 559.

Gabriel B. Senay, Naseer A. Shafique, Bradley C. Autrey, Florence Fulk, Susan M. Cormier. 2001. The Selection of Narrow Wavebands for Optimizing Water Quality Monitoring on the Great Miami River, Ohio using Hyperspectral Remote Sensor Data. Vol 1, No 1. PP1-22.