Khoa học Tự Nhiên

ISSN 1859-1388

Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: TS. Trương Quý Tùng

Thư ký chuyên san: ThS. Dương Đức Hưng

Điện thoại: 0234845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Liên hệ | Trọng tâm và phạm vi | Gửi bài báoT. 126, S. 1B (2017): Natural Science

Mục lục

Journal of Natural Science

Nguyen Dinh Hien
Le Nhat Tam, Nguyen Nam Giao, Tran Thi Ngoc Nhung, Đao Bich Duyen, Le Thi Hong Nhung, Nguyen Ba Thanh, Tran Thi Van Thi
Tran Nam Sinh
Nguyen Xuan Thuc
Nguyen Van Sum
Pham Nguyen Thanh Vinh
Do Trong Dang
Tran Viet Nhan Hao, Nguyen Hoang Tung, Nizigama Aloys, Nguyen Nhu Le
Nguyen Kim Dong, Duong Thi Bich, Nguyen Chi Toan