Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Truong Quy Tung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Phạm Hương Thảo
Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm
Trương Thị Bích Phượng, Thân Trọng Bảo Khánh, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Tân
Đinh Quý Hương, Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Bùi Thị Phương Thuý, Phạm Văn Tất, Phùng Văn Trung, Hoàng Thị Kim Dung, Trần Dương
Trương Ngọc Bảo Hiếu, Ngô Văn Tứ
Trần Đình Hiếu
Nguyen Duc Minh