Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment ASSESSING THE MOTIVE OF EROSION PROCESS OF RIVERS IN THE MID-CENTRAL PART OF VIETNAM Abstract
Đỗ Quang Thiên
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment ASSESSING THE STUDY OF CLIMATE CHANGE TREND IN VIETNAM: A CASE STUDY IN DANANG CITY Abstract
Lê Văn Thăng
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Abstract
lê văn lợi, nguyễn đăng độ
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment Characteristics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the South Nam Xe carbonatites, Northwest Vietnam Abstract
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng Nụ
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment EFFECT OF TEMPERATURE, LIGHT ON THE GROWTH AND LIPID ACCUMULATION OF NANNOCHLOROPSIS OCULATA Abstract
Nguyễn Thành Hưng
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường KHẢ NĂNG HÓA LỎNG VÀ ĐỘ LÚN SAU HÓA LỎNG CỦA ĐẤT CÁT HẠT MỊN HỆ TẦNG NAM Ô VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ Abstract
La Dương Hải
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment LAND USE TYPES AND SOIL CHARACTERISTICTS: A CASE STUDY IN HUONG VINH COMMUNE, HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Trần Thanh Đức
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Nguyễn Gia Phong
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (ÁP DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN ĐÀ NẴNG) Abstract
Nguyễn Thị Hồng Nụ
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment RESEARCHING AND ZONING SOIL SALINIZATION RISK IN THE COASTAL PLAIN OF THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Trương Đình Trọng, Nguyến Quang Việt
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment STUDY OF VEGETATION COVER CHANGES DURING 1989 – 2010 FOR NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISASTER PREVENTION AT PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract
Hồ Ngọc Anh Tuấn, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment THE CONTENTS OF SOME HEAVY METALS IN FOOD-CROPS PLANTED AT TUY LOAN AND DIEN MINH VEGETABLE-FIELDS Abstract
Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment THERMAL REMOTE SENSING METHOD IN DETECT AND MONITORING SUBSURFACE COAL FIRE IN KHANH HOA COAL MINE, THAI NGUYEN PROVINCE Abstract
Trịnh Lê Hùng
 
Vol 126, No 4B (2017): HUJOS - Earth Science and Environment VULNERABILITY TO FLOODING AND COPING BEHAVIOR FOUND IN HOUSING CONDITION: A CASE STUDY IN VAN QUAT DONG VILLAGE, TAM GIANG LAGOON AREA, CENTRAL VIETNAM Abstract
Trần Thanh Đức
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỐ KẾT THẤM VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ m=Ch/CV CỦA CÁC THÀNH TẠO ĐẤT YẾU PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG Abstract
Nguyễn Thị Ngọc Yến
 
Vol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TIÊU CHUẨN CHO MÓNG NÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Nguyễn Hữu Huy
 
1 - 17 of 17 Items