QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ

Võ Thị Thu Ngọc

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5C.4364

Abstract


Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới đã chỉ ra rằng: bí quyết để phát triển kinh tế du lịch bền vững là nhà nước phải dành ưu tiên trước hết cho công tác quy hoạch phát triển hơn là ưu tiên cho khu vực tư nhân và lấy nó làm động lực cho sự phát triển. Có thể thấy hoạt động kinh tế du lịch rất đa dạng và luôn đòi hỏi cần có sự quản lý của nhà nước để duy trì và phát triển. Việc thành công hay thất bại của ngành du lịch phụ thuộc vào khung khổ pháp lý và những chính sách thích hợp với điều kiện và trình độ phát triển của đất nước. Do vậy, vấn đề quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững trở nên cấp thiết

Full Text:

PDF

References


. Chính phủ (2014), Nghị quyết 92/NQ-CP về một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Hà Nội.

. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010, 2016.

. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 201/QĐ-TTg về Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Hà Nội.

. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 2161/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Hà Nội.

. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (2009), Điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Cố đô Huế 2010 – 2020, TP Huế.

. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (2012), Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, TP Huế.

. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về việc Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Huế.

. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Quyết định số 1622/QĐ-UBND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2030, TP Huế.

. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Huế.

. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Kế hoạch số 110/KH-UBND về kế hoạch hành động thành phố xanh Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, TP Huế.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.