Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN 2588-1205

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Nguyen Van Toan

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 126, No 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Võ Thị Ngọc Thúy
5–15
Võ Thị Ngọc Thúy
17–28
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa
29–42
Nguyễn Đình Phúc, Phan Thị Diễm, Giáp Thị Thùy Dung, Ngô Thị Lệ Thủy
43–61
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí
63–76
Bùi Ngọc Toản
77–88
Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung
89–100
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn
101–113
Nguyễn Trường Sơn
115–126
Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế
127–136
Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo
PDF
137–144
Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn
145–159
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn
161–171
Phan Thanh Hoàn
173–184
nguyen thi thuy hanh
185–192
Lê Thị Ngọc Anh
193–205
Nguyễn Phương Thảo
PDF
207–217
Lê Đức Niêm
PDF
219–227
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng
229–238
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc