Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN 2588-1191

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Nguyen Duc Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 126, No 3E (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Phan Thị Phương Nhi, Hà Thanh Phú
PDF
5–12
Bùi Quốc Minh, Phan Thị Phương Nhi
PDF
13–19
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Phan Thị Phương Nhi, Trần Đăng Hòa
PDF
21–29
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Công Hoài Sơn, Nguyễn Thị Diệu Thể
31–41
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thể, Phan Thu Thảo
PDF
43–48
Hoàng Huy Tuấn, Trần Thị Thúy Hằng, Lê Quang Vĩnh
NGUYEN VAN THANH
Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa